Forældreråd

Repræsentanter i forældrerådet 

 

Hvad har forældrerådet indflydelse på?