Vi bor centralt midt på "SuperKilen" og i nærheden af Nørrebro og Bispebjerg station.

Legepladsen i Asgård er vores grønne åndehul, hvor der cykles, leges med sand, gynges, rutsjes og klatres i træer m.m.

Vi bruger lokalområdet i det omfang der passer til børnenes alder. Det er blandet andet Osramhuset, Skolehaverne, biblioteket, omkringliggende legepladser og parker. Derudover tager vi toget/bussen ude i "verden".

Pr. 1/1 2021 er Asgård slået sammen med naboinstitutionen Asgård til en enhed Asgård/Midgård