Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet i Asgård

I Asgård ved vi at det gode forældresamarbejde er grundlæggende for det enkelte barns trivsel, og vi prioterer forældresamarbejdet højt. Vi sikrer et godt forældresamarbejde gennem den daglige kontakt samt via KbhBarn hvor vi kommunikerer ugeplaner og nyhedsbreve ud en gang om ugen.

Vi afholder forældremøde minimum en gang om året. 

Vi har et velfungerende forældreråd, som vi inddrager i forskellige sammenhænge. Eksempevis i arbejdet omkring den faglige handlingsplan, udarbejdelse af tilsynsrapport etc.

 

Vi tilbyder trivselssamtaler en gang årligt i dit barns fødselsdagsmåned.