Værdigrundlag

Vi vil have byens sjoveste børneliv - når børn har det sjovt er de trygge og kan åbne op for læring og fordybelse. Vi ønsker at alle børn har et positivt syn på sig selv og kan indgå i stærke fællesskaber.

I Asgård har vi fokus på læringsmiljøer og relationer. Vi planlægger vores dag således at børn er delt i mindre grupper, for at sikre at alle børn oplever et trygt miljø hvor de mødes positivt, og har mulighed for fordybelse i aktiviteter og samtaler. 

I Asgård arbejdes der med overordnede temaer som hele huset summer af. Det er vigtigt for medarbejderne i Asgård at give børnene en stor grad af omverdensforståelse og nysgerrighed på verden, derfor søger vi at komme så meget ud og opleve verden. 

 Vi vil bidrage til at børnenes motivation, nysgerrighed og sprog udvikles, så børnene får de bedste kort på hånden.  

Asgårds medarbejderne tager medansvar for læringsmiljøer og det samlede arbejdsfællesskab, så vi sammen kan sikre det enkelte barns udvikling.